بوس ماهی

۲۴ مطلب با موضوع «شعر» ثبت شده است

خودم را سخت دوست می‌ دارم

يكشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۰۸:۴۱ ب.ظخودم را دوست می‌ دارم
همه جا همراهم بوده است
همه‌ جا
یک بار نگفت حاضر نیستم با تو بیایم
آمد و هیچ نگفت 
حرف نزد
گفتم و او شنید
رنجش دادم و تحمل کرد
خودم را سخت دوست می‌ دارم
...


علیرضا روشنشریف دغدغده مند عزادار

شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۲۶ ب.ظصبح زود بی خوابی زده بود به سرم وسط رخت خوابم نشسته بودم و اینستاگرام را بالا و پائین می کردم تا خواندم "هما" ی "عبدالفتاح سلطانی" آسمانی شده بسیار غمگین شدم ...

"عبدالفتاح سلطانی" عزادار نگران زندانیان تازه بازداشت شده است و در اولین ساعات حضور در منزل شخصی اش برای مراسم عزاداری"همای" ی اش به "ژیلا بنی یعقوب" می گوید به فکر زندانیان تازه دستگیر شده باشید و شعری می خواند :

گر این تیر از ترکش رستمی است
نه بر مرده بر زنده باید گریست
خنده بر لب میزنم

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۹ ب.ظ

 

خنده بر لب می زنم تا کَس نداند رازِ من
ورنه
این دنیا که ما دیدیم، خندیدن نداشت ...!


صائب تبریزی
بیا حافظ

جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷، ۰۷:۲۷ ب.ظ


وسط چین

بیا حافظ که تا خود را
به ملکی دیگر
اندازیم

.
.
.
خدا عاشق پرنده شد

سه شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۷، ۰۸:۲۱ ب.ظخدا عاشق پرنده شد برایش درخت آفرید
انسان عاشق پرنده شد برایش قفس ساخت


ژاک دیوال

ای ساربان مستانه رو

چهارشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵ ب.ظای ساربان مستانه رو آن یار را آواز دِه
گر او نمی آید بگو:
آن دل که بُردی باز دِه....

Mevlana

دلم بهانه گیر شده

جمعه, ۱۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۹ ب.ظدلم بهانه گیر شده ، زندگی می خواهد
عشق می خواهد
سفر می خواهد
قشنگی می خواهد،
نه هیچکدام از اینها را نمی خواهد،
دلم تو را می خواهد ....


عباس معروفی
نظر نکرد

يكشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹ ب.ظعاشق که شد
یار به حالش نظر نکرد

ای خواجه درد نیست
وگرنه
طبیب هست


حافظ
واقعیت زندگی

شنبه, ۹ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۵ ب.ظنفس برآمد
و
کام از تو بر نمی‌آید


حافظته نوشت: این واقعیت زندگی ما بود که من نمی خواستم باورش کنم.

خستگی شاملو طلب

يكشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۷، ۰۹:۲۶ ب.ظمی دونی حالم چطوره الان؟ دوست دارم این دو چشم از خستگی هم نیاد و تا صبح شعر خوانی شاملو گوش بدم:

اگر که بیهوده زیباست شب
برای که زیباست؟
شب برای چه زیباست؟